SK klub Cavalier a King Charles Spaniel

Slovenský klub Cavalier a King Charles Spaniel bol založený v roku 1992 ako dobrovoľná chovateľská organizácia združujúca chovateľov, majiteľov a priateľov plemien Cavalier a King Charles Spaniel. Členom klubu sa môžete stať bez ohľadu na to, či vlastníte plemeno Cavalier alebo King Charles spaniel a bez ohľadu na to, či vlastníte psíka s  alebo bez preukazu o pôvode.

Cieľom klubu je zveľaďovať úroveň chovu, dbať o zlepšovanie zdravia chovných jedincov, podporovať chovateľov a poskytovať odborné rady a konzultácie. V prípade záujmu poradkyňa chovu zabezpečuje testovanie chovných zvierat na dedičné choroby. Úlohou klubu je prispievať k vytvoreniu  povedomia o zodpovednosti chovateľov voči svojim psíkom aj voči budúcim majiteľom.
Vedenie klubu organizuje klubové akcie a to 2x do roka špeciálnu výstavu, spoločné vychádzky a víkendy priateľov klubu a raz do roka členskú schôdzu.
Na členskej schôdzi vedenie klubu informuje členov o výsledkoch chovu, finančnej situácii, pláne akcií a činnosti, prípadne návrhu zmien do dokumentov klubu ako sú stanovy, chovateľský poriadok, bonitačný kód a pod.
Zastupuje členov klubu v kynologických organizáciách a národných alebo medzinárodných podujatiach.

Práca v klube je dobrovoľná a bez finančnej odmeny, preto všetkým, ktorý sa na jeho činnosti zúčastňujú patrí od ostatných členov veľká vďaka.

Viac informácií nájdete na stránke