Handling_M_36210001

Artemis Z Malého Majera DANUBEduoCACIB, v triede šampionov V1CAC,CACIB,BOB splnila nimináciu na Cruft's 2016

Artemis Z Malého Majera DANUBEduoCACIB, v triede šampionov V1CAC,CACIB,BOB splnila nimináciu na Cruft’s 2016