DSC_0272

Cvičák Stupava

V septembri sme otvorili nový priestor pre Cvičák v Stupave. Výcvik prebieha každú celú hodinu v termínoch:

Piatok 17 – 19 hod Kurzy základov poslušnosti

Sobota 7 – 10  hod Kurzy základov poslušnosti

Sobota 10 – 12 Základy Agility

Nedeľa 9 – 10 hod Kurzy základov poslušnosti

Nedeľa 14 – 16 Základy Agility

V prípade záujmu pošlite sms  na telefonne číslo Beaty Lacíkovej 0903709511  alebo nás kontaktujte cez f Cvičák Stupava, mail beata.lacikova@awd.sk

Naši cvičitelia:


BeaBeata Lacíková – majiteľka Cvičák Stupava a chovateľka plemena Cavalier King Charles Spaniel od roku 2002. „Mojím cieľom je vyhľadávať tých najlepších aby učili a odovzdávali svoje skúsenosti v teórii aj praxi.“ Myslím si, že k úspechu potrebujeme kus talentu, veľa tvrdej a vytrvalej práce ale hlavne obyčajnú radosť z práce so psom. V rámci výcviku poskytujem kurzy:

Výcvik metódou pozitívnej motivácie psov – základy klasickej školy výcviku som sa naučila pod vedením Z. Likierovej.  Zlomom v chápaní sveta psov však pre mňa bolo školenie s pánom F. Šustom a základy výcviku, ktoré som sama absolvovala so psíkmi Cloe a Bubo v K9 športovom klube policajtov. Pravidelná práca so psami ma v správnosti tejto metodiky neustále utvrdzuje. Momentálne pokračujem v prehlbovaní poznatkov v K9 športovom klube policajtov na pol ročnom praktickom kurze Výcviku psov metódou pozitívnej motivácie.

Handling – predvedenie psa na výstave – sa stal profesiou, ale nie každému psovi vyhovuje profesionálny handler. Sám majiteľ pozná najlepšie svojho psa, ako reaguje v ktorej situácii a preto je často tým najlepším handlerom. Preto sa venujem vedeniu kurzov handlingu pre majiteľov a chovateľov psov a organizovaniu seminárov a tréningov pre širokú verejnosť. Svoje vedomosti som získala absolvovaním kurzov pod vedením pána Salasa, USA, Z. Likierovej a R. Blaža.

Obedience – je kynologický šport ktorému sa venujem pre vlastné potešenie so svojou sučkou Cloe Z Malého Majera pod vedením Martinky Pechovej z výcvikovej školy K9.


 Agility_ DSC_0468Agility – je šport, ktorý u nás vedie pán Pavel Krátky.  Zatiaľ sa venujeme základným kurzom. Pavel trénuje psov posledných 10 rokov a medzi úspechy tímu Pavel a Eddie patrí 1. miesto ATS – Agility Tím Slovenska 2011 Eddie, bol reprezentant SLOVENSKA – Europa Open 2011 Rakúsko , Majstrovstvá sveta 2011 Francúzsko, Europa Open 2012 Švedsko, atď. Hodiny vždy začnú a skončia prípravou a odložením parkúru, oboznámením sa s traťou, základy teórie a následne samotný tréning so psom. Počet účastníkov max 5.


Christmas Cup_ foto-30

Jaroslav Karas – výcvikár a chovateľ nemeckých ovčiakov viac ako 20 rokov. Venuje sa výcviku klasickou metódou výcviku policajných psov. So svojimi psami absolvoval skúšky poslušnosti a obrany.