FCI štandard plemena

Štandard FCI č. 136 z 10. marca 1988

Klasifikácia : 9. skupina spoločenské a sprievodné psy; 7. sekcia – anglické spoločenské španiele, bez skúšky

Štandard plemena definuje Fédération Cynologique Internationale, (FCI) a za preklad a zdroj z ktorého som čerpala podľa pravidiel Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) zodpovedá Slovenský Cavalier a King Charles Spaniel Klub ).

Krajina pôvodu: Anglicko
Celková charakteristika: Aktívny, čulý, elegantný a proporcionálny pes, úplne nebojácny, športovej povahy, veselý, bez sklonu k nervozite.
Hlava: Takmer plochá medzi ušami, stop plytký, dĺžka od stopu k špičke nosa približne 3,8 cm. Nos : čierny, dobre vyvinutý, ňucháč zužujúci sa, pysky priliehajúce, nie však prevísajúce. Líca dobre vyplnené pod očami. Zašpicatená ňucháčová partia nežiaduca.
Oči : veľké, tmavé a guľaté, ale nevystupujúce, ďalej od seba uložené. Uši : dlhé, vysoko nasadené, s množstvom dlhej srsti.
Chrup : Silné čeľuste s perfektným pravidelným a úplným nožnicovým skusom. Horné rezáky presahujú bez medzery dolné, pričom sú zuby v čeľusti zasadené kolmo.
Krk : stredne dlhý, mierne klenutý.
Hrudné končatiny: Dobre vyvinutý hrudník, lopatky dosť vzadu uložené, končatiny rovné, pevné, so stredne silnými kosťami.
Trup: Krátky, rebrá pružné, stredne hlboký, priestranný hrudník, rovný chrbát.
Panvové končatiny: So stredne silnými kosťami, dobre uhlené, bez sklonu ku kravskému postoju alebo postoju do písmena O.
Labky: Kompaktné, poduštičky plné, bohato osrstené.
Chvost: Dobre nasadený, veselo nesený, nikdy však nie pretočený cez chrbát, môže byť o niekoľko článkov skrátený, nemá však byť odstránená viac ako jedna tretina dĺžky. Dĺžka chvosta zodpovedá dĺžke tela.
Srsť: Dlhá, hodvábna, nekučeravá. Jemné zvlnenie je povolené. Žiaduce sú bohaté závesy.
Farba: Jediné uznávané farby sú black and tan, ruby, blenheim a trikolor
Akékoľvek iné sfarbenie či kombinácia farieb je nanajvýš nežiaduca.
Veľkosť: Hmotnosť 5,5-8 kg, malý, proporcionálny jedinec, nedosahujúci tieto hodnoty je prípustný.
Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky. Žiadna chyba ale nesmie ovplyvňovať zdravotný stav a pohodu psa. Psy, ktoré jednoznačne majú telesné abnormality alebo poruchy v správaní, musia byť vylúčené z posudzovania
Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

U plemena Cavalier King Charles Spaniel rozlišujeme štyri farby, z toho blenheim a tricolor je tzv. “oddelené sfarbenie” a black and tan a ruby je tzv. “celofarebné sfarbenie”. Každá farba má teda svoje pomenovanie a vo výstavnom katalógu je farba psa označená medzinárodne používanou skratkou.

Farba by nemala mať vplyv na povahu psa, ale chovatelia, ktorí mali možnosť vlastniť psíka v každej farbe vám tento názor veľmi rýchlo vyvrátia. FCI štandard však tieto povahové rozdiely neuvádza a tak ich berieme ako subjektívne vnímanie chovateľov. Výber farby potom závisí od osobných preferencií budúceho majiteľa. Najpočetnejšia farba je blenheim (BH). Každá farba má podľa štandardu predpísané pravidlá.

David Copperfield Gardyth
David Copperfield Gardyth

 

Black and tan (BT) – Black and tan – havrania čierna s trieslovými znakmi nad očami, na lícach, vo vnútri uší, na hrudi, končatinách a na spodnej časti chvosta. Trieslová farba má byť jasná.

 


ICH Pascavale Jamie
ICH Pascavale Jamie

 

 

Blenheim (BH) – sýto gaštanové znaky, pravidelne rozmiestnené na perlovo bielom podklade, znaky majú byť rovnomerne rozdelené na hlave tak, aby medzi ušami zostalo miesto pre veľmi cenený znak tvaru kosoštvorca (charakteristické pre plemeno).

 


Ch.Sorata Ginger Ale
Ch.Sorata Ginger Ale

Ruby (RU) – červená – Rovnomerné sýte hnedo-červené vyfarbenie celého tela

 

 

 


 

Artemis z Malého Majera
Artemis z Malého Majera

Tricolor (TR) – čierno-biele sfarbenie, škvrny pravidelne rozmiestnené, s pálením nad očami, na lícach, vo vnútri uší, na vnútornej strane končatín a na spodnej strane chvosta.

Platný bonitačný kód plemena nájdete na stránke klubu